ĐỀ THI HSG MÔN GDCD TÂN ƯỚC 2014-2015

Thứ năm - 08/11/2018 03:17

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

    TRƯỜNGTHCS TÂN ƯỚC

 

 
 
 

                                      

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2014 - 2015

Môn thi: Giáo dục công dân

Thời gian làm bài :150 phút( Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 25 tháng 11 năm 2014

 

Câu1(4 điểm): Khẩu  hiệu hành động của mọi công dân Việt nam là “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” bằng hiểu biết của mình em hãy làm rõ:

a. Hiến pháp là gì?

b.  Pháp luật là gì ?

c.  Vì sao phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?

d.  Trách nhiệm của bản thân em trong việc thực hiện khẩu hiệu trên như thế nào

Câu 2(3 điểm) Thế nào là quyền sở hữu của công dân? Quyền sở hữu của công dân bao gồm những quyền nào ?

 * Tình huống : Trên đường đi học về, Mai nhặt được một chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Mai đã dùng số tiền đó ăn quà, nộp học rồi vứt các giấy tờ đi.

Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu của công dân, em hãy cho biết hành vi của Mai là đúng hay sai? Vì sao? Nếu là Mai, em sẽ làm gì?

Câu 3(4 điểm) Tình huống :

An thường tâm sự với bạn : Nói tới truyền thống của dân tộc Việt Nam mình thường mặc cảm thế nào ấy, So với thế giới nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu!

a. Em có đồng ý với ý kiến của An không ? Vì sao ?

b. Nếu em là bạn của An, em sẽ nói gì với An ?

Câu 4( 3 điểm) Nhân dân ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để có hòa bình.

Em hãy phân biệt: Thế nào là chiến tranh chính nghĩa, thế nào là chiến tranh phi nghĩa? Ngày nay đất nước đã hòa bình chúng ta có cần bảo vệ hòa bình nữa không? Vì sao?

Câu 5: ( 4 điểm)Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng tuyệt vời của một con người đã giành trọn đời mình cho quyền lợi của dân tộc, của đất nước và cho hạnh phúc của nhân dân”.

Nhận xét trên nói lên phẩm chất nào của Bác, Trình bày hiểu biết của em về phẩm chất đó?

Câu 6.(2 điểm). Hiện nay tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đang bị khai thác cạn kiệt, môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, bằng sự hiểu biết của mình hãy trình bày:

a. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên và môi trường đối với đời sống của con người?

b. Bảo vệ môi trường là gì? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường?

 

                           *************Hết************************

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

 

 

Thang điểm toàn bài: 20 điểm

 

 

Nội dung trả lời

Điểm

Câu 1

a. Hiến pháp: là đạo luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.  

b. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nư­ớc ban hành, đư­ợc Nhà nư­ớc bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

c. Chúng ta phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật vì:

- Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật quy định. Như vậy, mỗi công dân chúng ta phải tuân theo pháp luật và buộc phải: “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”

d. Trách nhiệm của bản thân em trong việc thực hiện khẩu hiệu trên là: (Học sinh có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng vẫn cần nêu được những ý sau)

+ Trong học tập luôn thực hiện những điều thầy, cô giao cho, thực hiện đúng nội quy nhà trường

+ Trong gia đình phải kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, biết ơn và chăm sóc ông bà, cha mẹ

+ Thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Luật giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội như không gây gổ đánh nhau, không nói tục chửi thề, bảo vệ môi trường sống…

4,0đ

1,0đ

 

 

 

1,0đ

 

 

1,0đ

 

 

 

 

 

 

1,0đ

Câu 2

- Quyền sở  hữu là quyền công dân được có tài sản, nói cách khác là quyền công dân được giữ tài sản cho riêng mình.

 - Quyền sở  hữu của công dân bao gồm 3 nội dung: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. 

- Khẳng định hành động của Mai là sai. Vì đã xâm phạm đến tài sản của người khác mà không được phép, cong dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, nhặt được của rơi phải trả lại người bị mất

- Nếu em là Mai em sẽ mang chiếc ví đó đến trụ sở công an để họ thông báo tìm người đã mất để trả lại cho họ.

4,0đ

1,0 đ

 

1,0 đ

 

1,0 đ

 

1,0 đ

Câu 3

  • Em không đồng ý với ý kiến của bạn An

- Vì : Dân tộc Việt Nam, có mấy nghìn năm văn hiến, chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của truyền thống dân tộc  chứ không chỉ  có truyền thống  đánh giặc ngoại xâm  như ý nghĩ của bạn An.

- Nếu em là bạn của An, em sẽ nói với bạn ấy là : Suy nghĩ của bạn là sai, vì ngoài truyền thống đánh giặc , dân tộc Việt Nam chúng ta có rất nhiều truyền thống đáng tự hào như truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học, … vì thế chúng ta phải tự hào và bảo vệ , giữ gìn và phát huy những truyền thống đó

4,0đ

1,0 đ

1,0đ

 

 

2,0đ

 

 

 

 

1,0đ

Câu 4

- Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa

+ Giống nhau: đều gây ra đau thương mất mát

+ Khác nhau: Chiến tranh chính nghĩa là để bảo vệ hòa bình còn chiến tranh phi nghĩa là đi xâm lược phá hoại nền hòa bình của các dân tộc khá

- Nêu được trong các cuộc chiến tranh trên, chiến tranh thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam là chiến tranh phi nghĩa, nhân dân Việt Nam đứng lên bảo vệ hòa bình đó là chiến tranh chính nghĩa.

- Ngày nay chúng ta vẫn cần bảo vệ hòa bình vì các thế lực thù địch vẫn đang âm mưu chống phá nước ta, đe dọa gây sức ép, áp đặt cường quyền nhằm phá vỡ nền hòa bình của Việt Nam.

3,0đ

2,0 đ

 

 

 

 

 

 

1,0 đ

Câu 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu chí công vô tư là sự quy tụ đặc sắc nhất những giá trị của đạo đức cách mạng của Người. Đặc biệt, việc Hồ Chí Minh giải thích cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư bằng thực tiễn, bằng tấm gương rèn luyện đạo đức cần mẫn hằng ngày của Người, đã củng cố thêm giá trị những phẩm chất này, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

- Khái niệm chí công vô tư: Là phẩm chất đẹp đẽ, trong sáng và cần thiết của mỗi người

- Biểu hiện: Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân

- Ý nghĩa: đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội, góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Rèn luyện: ủng hộ những người có phẩm chất chí công vô tư, phê phán hành động thiếu chí công vô tư

- Liên hệ bản thân

4,0đ

1,0đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

Câu 6

a. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên và môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển đạo đức, trí tuệ và tinh thần

+ Nếu môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con người có phương tiện sinh sống và phát triển các mặt

+ Nếu môi trường bị ô nhiễm, việc sử dụng TNTN không có kế hoạch sẽ gây mất cân bằng sinh thái, làm cho môi trường bị suy thoái là nguyên nhân dẫn đến lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người .

b. Bảo vệ môi trường là các hoạt động giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái

- Các biện pháp bảo vệ môi trường.

+ Không được sử dụng các nguyên, nhiên liệu là tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

+ Không vứt rác bừa bãi

+ Xử lí hiệu quả các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt để không làm ô nhiễm môi trường

+ Khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên TN

+ Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.

+ Chăm sóc và bảo vệ các loài động vật, thực vật quý hiếm cần phải bảo tồn

+ Đối với HS phải cùng với mọi người tích cực tham gia hưởng ứng tết trồng cây, tham gia bảo vệ cây xanh ở trường học, ven đường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, thôn xóm nơi cư trú.... tích cự ủng hộ hội bảo vệ TN và MT Việt Nam và hưởng ứng ngày MT thế giới hàng năm

2,0đ

1,0đ

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 

KÝ DUYỆT CỦA BGH            KÝ DUYỆT CỦA TỔ          NGƯỜI RA ĐỀ

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Hồng Trang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây