đề khảo sát ngữ văn 8

Thứ tư - 09/01/2019 09:56
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐÊ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học : 2016 – 2017
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 90 phút)
PHẦN I (7 điểm)
Cho đoạn văn :
  “ Người nhà lí trưởng hình như không giám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không giám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu.
      Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:
 
 • Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!
 • Tha này! Tha này!
Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
 
 • Chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.
Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
 
 • Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”
Câu 1 (1 điểm): Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?
Câu 2 (1,5 điểm): Đoạn văn trên được tác giả xây dựng bằng mấy tuyến nhân vật ? Cách xây dựng các tuyến nhân vật như vậy có ý nghĩa nghệ thuật gì ?
Câu 3 (1,5 điểm): Cách xưng hô của chị Dậu trong đoạn văn trên có sự thay đổi như thế nào? Cách thay đổi đó của chị đã thể hiện điều gì trong tình cách của chị Dậu ?
Câu 4 (3 điểm): Viết một đoạn văn khoàng 10-12 câu trình bày theo cách tổng – phân – hợp làm nổi bật hình ảnh chị Dậu là một người phụ nữ yêu chồng, thương con và có tinh thần phản kháng mạnh mẽ ? Trong đoạn văn có sử dụng phép liên kết và một nhóm từ thuộc trường từ vựng ( Gạch chân từ liên kết và chỉ ra trường từ vựng đã được sử dụng trong đoạn văn )?
PHẦN II (3 điểm)
Cho đoạn văn: “ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”
Câu 1 (1 điểm): Lời thoại trên là lời đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm ?Nêu tác dụng việc sử dụng lời thoại đó ?
Câu 2 ( 0,5điểm): Đoạn văn trên nêu tâm trạng gì của nhân vật ?
     Câu 3 (1,5 điểm): Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về tình mẫu tử qua nhân vật bé Hồng trong văn bản “ trong lòng mẹ” của nhà văn Nguyên Hồng
                                            
                             ------------------------- HẾT ---------------------------------

 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học : 2015 – 2016
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1( 1 điểm) : Đoạn văn trên trích trong đoạn trích” Tức nước vỡ bờ” thuộc tác phẩm “ Tắt đèn”                                                                                                           (0,5 điểm)
                 Của Ngô Tất Tố.                                                                             (0,5 điểm)
Câu 2(1,5 điểm) : Đoạn văn trên được tác giả xây dựng bằng hai tuyến nhân vật .
 
 • Loại nhân vật thấp cổ bé họng trong xã hội phong kiến như : gia đình chị Dậu, bà lão hàng xóm.                                                                                                       (0,25 điểm)
 • Loại nhân vật đại diện cho giai cấp thống trị như : Cai lệ và bọn người nhà lí trưởng.
   Cách xây dựng các tuyến nhân vật như vậy có ý nghĩa nghệ thuật là :                 (0,25 điểm)
 
 • Làm nổi bật mâu thuẫn gay gắt giai cấp hết sức gay gắt ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám.                                                                                   (0,5 điểm)
 • Vừa có ý nghĩa tố cáo bộ mặt tàn bạo của giai cấp thống trị, vừa nêu lên được vẻ đẹpcủa những người nông dân lương thiện và giàu tinh thần phản kháng. (0,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm): Cách xưng hô của chị Dậu trong đoạn văn trên có sự thay đổi :
 
 • Lúc đầu , chị “cố thiết tha” van xin. Thái độ của chị cho thấy chị đang nhịn nhục với tư cách kẻ dưới. Chị vẫn hi vọng , biết đâu chúng “rủ lòng thương”.          (0,25 điểm)
 • Nhưng trước sự đểu giả , tàn bạo của bọn cai lệ , “ tức quá không thể chịu được “, chị liều mạng cự lại . Chị đấu lí: “ chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ”.Cách xưng hô và đấu lí cho thấy chị không còn là kẻ dưới mà ngang hàng với chúng.
                                                                                                                             (0,25 điểm)
 
 • Cuối cùng  : “ Mày trói ngay chồng bà đi , bà cho mày xem!”. Cách xưng hô lúc này đã khác hẳn : bà- mày. Đây là tư thế của kẻ bề trên. Sự khinh bỉ và căm giận đã lên đến cực độ . Trong màm đấu lực chị đã thắng.                                              (0,25 điểm)
 •  Cách thay đổi đó của chị đã thể hiện được sức mạnh tiềm tàng và giàu tinh thần phản kháng của chị Dậu.                                                                                         (0,75 điểm)
 Câu 5 : (3 điểm)
- Viết đúng hình thức đoạn văn                                                                             (0.5đ)
- Nêu được cách trình bày nội dung đúng với số câu đã yêu cầu ( không thiếu hoặc quá 1 câu).                                                                                                                             (0.5đ)
- Sử dụng phép liên kết câu. Gạch chân phép liên kết đã sử dụng                               (1.0đ)
- Chỉ ra trường từ vựng đã được sử dụng trong đoạn văn                                             (1.0đ)
- Nội dung đoạn văn đáp ứng yêu cầu để bài nêu ra.                                                     (3.0đ)
  Vì :   + Yêu thương chồng, con.
          + Có tinh thần phản kháng mạnh mẽ.
PHẦN II (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Lời thoại trên là lời độc thoại nội tâm . Tác giả sử dụng lời thoại đó bộc lộ rõ tâm trạng của nhân vật bé Hồng . Tác giả đã diễn tả được thế giới nội tâm của nhân vật một cách cụ thể hợn.
Câu 2 ( 0,5điểm): Đoạn văn trên nêu tâm trạng đau khổ, uất ức đến tận cùng khi em nghĩ rằng những cổ tục lạc hậu đã làm cho mẹ em phải khổ.
     Câu 3 (1,5 điểm): Học sinh trình bày suy nghĩ của mình về tình mẫu tử theo cách riêng của mình dựa trên các ý cơ bản sau:
             Giới thiệu khái quát tình cảm của mẹ con bé Hồng.
             Nêu được tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả.
             Liên hệ rút ra bài học cho mọi người, và bản thân.
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯƠNG THCS LIÊN CHÂU
ĐÊ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2015 – 2016
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 60 phút)

      Câu 1: (2 Đim)  Thế nào là từ tượng  hình? từ tượng thanh?
            Xác định từ tượng hình va từ tượng thanh trong đoạn trích sau:
    “ Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”
     Câu 2: (2 Đim)   Kết thúc truyện : “ Chiếc lá cuối cùng” của O. Hen-ri, Xiu đã nói với Giôn- xi: “Đó là kiệt tác của bác Bơ-men”
            Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không? Vì sao?
Câu 3 : (6 Điểm)   Viết một đoạn văn khoàng 10-12 câu trình bày theo cách tổng – phân – hợp ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng cña Gi«n-xi? Trong đoạn văn có sử dụng phép liên kết và một câu ghép ( Gạch chân từ liên kết và chỉ ra câu ghép đã được sử dụng trong đoạn văn )?


                          ------------------------- HẾT ---------------------------------        
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2015 – 2016
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 60 phút)

Câu 1(2đ  )       Học sinh nêu đúng khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh  (1đ  )
Từ tượng hình và từ tượng thanh trong đoạn trích :                       ( Mỗi từ 0,25 đ)
       - Từ tượng hình: Co rúm, ngoẹo, móm mém.
 - Từ tượng thanh: Hu hu
    Câu 2( 2đ  )      Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, vì:
          - Nó được vẽ trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà lại sinh động giống như thật-> Thể hiện một tài năng lớn.                                                                                    (1đ  )
       - Nó có giá trị nhân sinh: Cứu sống một mạng người.                                   (1đ  )
Câu 3( 6đ  )
* Về hình thức :
 - Viết đúng hình thức đoạn văn                                                                                  (0.5đ)
- Nêu được cách trình bày nội dung đúng với số câu đã yêu cầu ( không thiếu hoặc quá 1 câu).                                                                                                                              (0.5đ)
- Sử dụng phép liên kết câu. Gạch chân phép liên kết đã sử dụng                               (0,5đ)
- Sử dụng câu ghép. Gạch chân câu ghép đã sử dụng                                                  (0,5đ)
* Nội dung đoạn văn đảm bảo các ý:                                                                            (4 đ)
- BÞ bÖnh nÆng, nghÌo, mang t©m tr¹ng ch¸n n¶n, tuyÖt väng bu«ng xu«i                   (1đ  )
- Lóc nh×n thÊy chiÕc l¸ cuèi cïng ch­a rông vµo s¸ng h«m sau, Gi«n-xi Ng¹c nhiªn nh­ng råi l¹i trë l¹i t©m tr¹ng ban ®Çu                                                                                      (1đ  )
- LÇn thø hai, t©m tr¹ng tµn nhÉn, l¹nh lïng, thê ¬ víi chÝnh b¶n th©n m×nh                (1đ  )
- Khi thÊy chiÕc l¸ cuèi cïng vÉn còn t©m tr¹ng thay đổi cô đã t×nh yªu céng sèng vµ ®Êu trang ®Ó chiÕn th¾ng bÖnh tËt.                                                                                        (1đ  )

                          ------------------------- HẾT --------------------------------- 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯƠNG THCS LIÊN CHÂU
ĐÊ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2016 – 2017
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1|: ( 7 điểm)
  Cho đoạn văn: “Đêm giao thừa, trời rét mướt.Một cô bé bán diêm nhà nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đi đất, bụng đói, đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày em không bán được que diêm nào…
    Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đènvà trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đón bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải xa lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa.”
 
 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?
 2. Chỉ ra phương thức biểu đạt trong đoạn văn trên?
 3. Tìm những chi tiết, hình ảnh đối lập có trong đoạn văn trên?
 4. Viết đoạn văn ( 10 – 12 câu)trình bày nội dung theo cách tổng-phân-hợp nêu suy nghĩ của em về hoàn cảnh của cô bé bán diêm.
Câu 2: ( 3 điểm)
       Hình ảnh “chiếc lá thường xuân cuối cùng” trong văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O Hen-ri có ý nghĩa gì?

                            ---------------------- HẾT------------------------- 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2016 – 2017
Môn : Ngữ văn – lớp 8
                                                          (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1:
 
 1. Đoạn văn được trích từ văn bản” Cô bé bán diêm”                         ( 0,25 đ)
                    Tác giả: An-đéc-xen”                                                   ( 0,25 đ)
 
 1. Phương thức biể đạt : Tự sự + miêu tả”                                           ( 0,5 đ)
 2. Nêu những chi tiết, hình ảnh đối lập: ”                                            ( 2 đ)
+ Em bé đi bán diêm một mình trong đên giao thừa – Mọi người được đoàn tụ cùng gia đình.
+ Trời đông giá rét, tuyết rơi – Em bé đi chân đất, đầu trần.
+Quá khứ hạnh phúc – thực tại phũ phàng.
 
 1. Viết đoạn văn ”                                                                            ( 4 đ)
Về hình thức: ”                                                                             ( 1 đ)
+ Trình bày đoạn văn đúng hình thức tổng- phân- hợp.
+ Đúng số câu theo yêu cầu. Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng.
Về nội dung”                                                                               ( 3 đ)
Học sinh cần nêu được các ý sau:
+ Em bé bán diêm có tuổi thơ và hoàn cảnh bất hạnh, bà và mẹ đều đã qua đời.
+ Em sống với người bố thô lỗ, tàn nhaanxtrong một xó tối tăm. Em phải đi bán diêm đẻ kiếm sống( trong đêm giao thừa, dưới thời tiết khắc nghiệt.
+ Liên hệ thực tế.
Câu 2: ( 3đ)Nêu được ý nghĩa của hình ảnh chiếc lá:
+Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì:
 
 • Vẽ rất giống với lá thật.
 • Đem lại niềm tin và sự sống cho Giôn-xi.
 • Được vẽ bằng cả tình yêu thương và lòng hy sinh cao thượng.
 • Là một tác phẩm nghệ thuật chân chính.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây