Toán 7

Thứ sáu - 02/11/2018 23:06

 CỘNG, TRỪ,Nh©n, chia sè h÷u tØ - ¸p dông.

**********

Bµi1: TÝnh

a)      b)       c)                    

  d)       e)         g)

Bµi 2: TÝnh

a)                              b)  víi

c)   d)

Bµi 3: TÝnh  

         

Bµi 4: T×m x biÕt

          a)                  b)              c)

          d)                          e)     g)

Bµi  5: Cho . So s¸nh A víi

Bµi 6: Cho . So s¸nh B víi

Bµi 7: TÝnh

Bµi 8: Cho             

a) Rót gän A, B                   b) T×m  ®Ó A<x<b<></x<b<></p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p></x<b<></p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p><p>  </p><p> <strong><u>Bµi 9:</u></strong> TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau</p><p> a) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif" width="248" />    b) <img height="80" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif" width="187" /></p><p> <strong><u>Bµi10:</u></strong> T×m x biÕt    <img height="45" src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif" width="304" /></p><p>  </p>

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

 

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

 

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

 

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

 

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

 

Bµi 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau

a)     b)

Bµi10: T×m x biÕt   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây