BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Thứ năm - 02/03/2017 02:09
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC  HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU.                            Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 Số: …../ BC- THCSLC                                                                                                  
                                                                                            Liên Châu, ngày 9 tháng 1 năm 2017
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC  HỌC KỲ I
PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
I. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ GDTrH
1. Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn:
Quy mô trường lớp:
TỔNG SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH SỐ HỌC SINH NỮ LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9
SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH
9 301 158 3 88 2 74 2 62 2 67
 
 
    Số lượng cụ thể  
Lớp 6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 9A 9B
Tổng số HS 34 35 29 37 37 29 33 31 36
HS Nữ 12 27 8 19 29 12 14 12 25
HS nghèo 3 4 4 6 0 1 2 2 4
HS mồ côi 1 1 1         1  
HCĐB             1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đội ngũ nhà giáo tính đến tháng 12/ 2016:
Cơ cấu Số lượng Số nữ Chuẩn Trên chuẩn
BGH 3 0 1 2
GV 26 17 5 17
Nhân viên 7 6 3 3
Tổng 36 23 9 22
Đội ngũ đủ về số lượng, thiếu ở một số môn:
Đội ngũ nhân viên đã đủ về số lượng xong chưa có cán bộ nhân viên chuyên trách thư viện.
Việc thực hiện nhiệm vụ:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Những nội dung được tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát chương trình của BGD, SGD theo sự chỉ đạo của PGD. Xây dựng các chủ đề theo các hình thức gom ngang, gom dọc, giảm tải. Tích hợp liên môn các nội dung dạy học lồng ghép bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, an toàn giao thông, giáo dục pháp luật,  trong giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Kỹ năng chống đưới nước, kỹ năng bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe, công tác giáo dục hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông cho 100% học sinh lớp 8. 
 - Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học. Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn qua nghiên cứu bài học xây dựng các chuyên đề trong sinh hoạt nhóm vào thứ năm tuần chẵn.
- Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống  thực tiễn dành cho học sinh trung học.  Dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học và các cuộc thi khác.
- Cuộc thi Giáo viên có các sản phẩm của đồng chí Đặng Thị Hằng; Nguyễ Thị Cảnh
- Với học sinh với sản phẩm của 2 nhóm học sinh với 2 sản phẩm dự thi cấp Huyện
Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning với các sản phẩm dự thi của đồng chí: Đặng Thị Hằng, Trần Thị Mai, Hồ Thu Huyền,  Lã Thị Nhung, Trần Thị Hà Thương
1.     Chất lượng đội ngũ.
-         100% CB-GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
-         100% các giờ dạy được chuẩn bị chu đáo và có chất lượng khá và giỏi, không có giờ trung bình, không có giờ xếp loại yếu.
-         Tham gia đầy đủ các cuộc thi GV dạy giỏi với kết quả khá trong đó
GD nếp sống VMTL xếp thứ 7.
GVG môn Công nghệ xếp thứ 3.
GVG môn Âm nhạc xếp thứ 7.
GVG môn Toán xếp thứ 12.
-         100% CB-GV thực hiện đúng quy chế về chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn.
Tồn tại: Một số tổ nhóm chuyên môn chưa SHCM kịp thời, chưa ghi chép đầy đủ, chưa điền hết sơ mi.
Còn nhiều đồng chí chưa SHCM trực tuyến trên trang trường học kết nối, ( các đc tổ trưởng, tổ phó chịu trách nhiệm trước BGH, các đông chí GV chịu trách nhiệm với Tổ, với nhà trường, và với cấp trên khi kiểm tra trực tiếp trên mạng.
2.     Chất lượng Học sinh:
-         Chất lượng Học sinh giỏi lớp 9 đạt 15/67= 22,4% trong đó có 3 học sinh được vào vòng 2 môn Sinh, Ngữ văn, Địa lý.
-         Có 2 bài dự thi liên môn của học sinh được công nhận HSG và 1 sản phẩm tiếp tục dự thi cấp thành phố.
-         Chất lượng khảo sát tăng dần và đánh giá sát thực tế.
-         Kết quả xếp loại học lực hạnh kiểm có tăng so với năm trước cụ thể:
Tổng số HS  HẠNH KIỂM
Tốt Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
6A-34 28 82.4 6 17.6 0 0.0 0 0.0
6B-35 35 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6C- 29 19 65.5 7 24.1 3 10.3 0 0.0
7A- 37 27 73.0 10 27.0 0 0.0 0 0.0
7B- 37 30 81.1 7 18.9 0 0.0 0 0.0
8A-29 27 93.1 2 6.9 0 0.0 0 0.0
8B-33 31 93.9 2 6.1 0 0.0 0 0.0
9A-31 27 87.1 4 12.9 0 0.0 0 0.0
9B-36 36 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
301 260 86.4 38 12.6 3 1 0 0
 
Học lực
Tổng số HS  HỌC LỰC
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6A-34 5 14.7 13 38.2 14 41.2 2 5.9 0 0.00
6B-35 19 54.3 14 40.0 2 5.7 0 0.0   0.0
6C- 29 3 10.3 11 11.0 11 37.9 3 10.3 1 3.4
7A- 37 4 10.8 15 40.5 18 48.6 0 0.0 0 0.00
7B- 37 17 45.9 11 29.7 7 18.9 2 5.4 0 0.0
8A-29 5 17.2 17 58.6 5 17.2 2 6.9   0.0
8B-33 17 48.5 15 45.5 2 6.1 0 0.0 0 0.0
9A-31 6 19.4 21 67.7 4 12.9 0 0.0 0 0.0
9B-36 14 38.9 22 61.1 0 0.0 0 0.0   0.0
301 90 30 139 46.2 63 20.9 9 2.99 1 0.3322
                             
2. Công tác phổ cập giáo dục,
* Công tác phổ cập giáo dục
Nhà trường đã triển khai thực hiện cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ giáo dục và đào tạo, hoàn thành cập nhật số liệu điều tra, tổng hợp. Kết quả phổ cập giáo dục THCS tính đến hết năm 2015: Đạt.
Tiêu chuẩn 2 đạt được như sau:
+Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 98% - 100%, năm 2016 đạt 100%.
+Số học sinh ở độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS là em, đạt 98,72%.
+Tỷ lệ huy động thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 – 18 vào học THPT, bổ túc THPT, THCN đạt 74,57%.
+Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2016 đạt 95.0%.
+Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, THCN đạt 81,70%.
Khó khăn: Việc điều tra tiến hành theo hộ gia đình không thuận lợi do họ đi làm, không có nhà, giáo viên khó tiếp cận với các hộ gia đình.
Đề xuất: Đề nghị UBND xã cung cấp số liệu điều tra bổ sung cho nhà trường như tách hộ gia đình, số trẻ sinh thêm, …
3. Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ:
- Tổ chức triển khai các nội dung tập huấn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức tới 100% CB-GV-NV nhà trường.
- Đã tổ chức chuyên đề:
          * Sử dụng sổ điểm điện tử ở cả 2 tổ
          * Sử dụng trang trường học kết nối trong đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
- Thao giảng đợt I:
Tổ KHTN: 08 đ/c XL Giỏi; 04 đ/c XL Khá, không có Trung bình
Tổ KHXH: 13 đc xếp loại giỏi.
Tổng số: 21 đ/c xếp loại Giỏi, 4 đc xếp loại Khá.
Các giờ dạy có sử dụng CNTT và tích cực đổi mới phương pháp.
- BGH chỉ đạo dự giờ đột xuất 100% CBGV.
- Kí giáo án thường xuyên; và kiểm tra dân chủ.
4. Hoạt động đổi mới quản lí giáo dục:
- Có xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Có sự bàn bạc thống nhất trong chi bộ, BGH, và hội đồng sư phạm nhà trường.
- Nâng cao công tác quản lý từ lớp, tới nhóm tổ chuyên môn, gắn trách nhiệm cá nhân; Đổi mới công tác thi đua, hội họp tránh bệnh thành tích trong giáo dục.
B. Tồn tại:
-         Một số đồng chí kĩ năng CNTT còn hạn chế nên việc vận dụng trong yêu cầu của tình hình.
-         Giáo viên và học sinh chưa tham gia tích cực trong trường học kết nối.
-          Chất lượng học sinh ở các lớp chưa đồng đều. Đặc biêt các lớp 6C, 8A rất yếu
C. Giải pháp khắc phục:
      - Phối hợp quan tâm nhiều hơn nữa đến các lớp nổi cộm học sinh yếu, Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
     - Cân nhắc xây dựng riêng cách làm cho học sinh yếu, tháo gỡ ít một cho các em.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh về sự cố gắng và những thành quả đạt được để tạo lòng tin, đồng thời nâng cao công tác thông tin 2 chiều với những học yếu kém.
-         Tiếp tục bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trường học kết nối…
III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kỳ II năm học  2016 - 2017
1. Về công tác chuyên môn:
1.1-Bồi dưỡng các  đội  tuyển HSG:
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 vòng 2 cấp huyện thi vào tháng 2/2017, tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 của huyện thi thành phố vào tháng 4/2017.
- Bồi dưỡng các đội tuyển T.Anh, Toán mạng , Vật lý mạng thi cấp huyện vào tháng 1,2/2016.
- Thành lập đội tuyển Olympic 6,7,8.
- Bồi dưỡng đội tuyển Olympic 6,7,8 thi cấp huyện vào 4/2017.
- Dự thi nghiên cứu khoa học đối với học sinh cấp thành phố.
1.2. Các tổ chuyên môn:
-Thực hiện chuyên đề HKII
- Thao giảng đợt 26/3, thi giáo viên giỏi đối với các đồng chí đăng ký CSTĐ, LĐTT.
- Thực hiện tốt sổ điểm, học bạ điện tử.
-  Xây dựng kế hoạch chấm chữa hợp lý (nên có điểm kiểm tra thường xuyên trong tháng 1 và 2), đảm bảo đúng quy chế.
-  Hoàn thiện đề tài SKKN năm 2016-2017 theo lịch.
1.4. Tham gia cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp huyện ( nếu có), sản phẩm dự thi có chất lượng.
1.5.  Công tác thanh tra - kiểm tra nội bộ.
-Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ
2. Hoạt động tập thể
Triển khai các cuộc thi đua 3/2, 26/3, 19/5
Triển khai thực hiện các cuộc vận động do ngành tổ chức
3. Xây dựng CSVC
Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.
                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                          
                                                                              VŨ VĂN LUẬN
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Chinh

Nguồn tin: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây