Danh sách học sinh giỏi kì 1 năm học 2018 - 2019 trường THCS Liên Châu

Thứ năm - 03/01/2019 01:18
Danh sách học sinh giỏi kì 1 năm học 2018 - 2019 trường THCS Liên Châu
 Danh sách học sinh giỏi kì 1 năm học 2018 - 2019 trường THCS Liên Châu

Tổng số 80 em trên 11 lớp của 4 khối
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điểm TB Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
1 8B Đào Thị Kim Oanh 27/02/2005 Nữ   9.1 Giỏi Tốt Giỏi
2 9B Nguyễn Thị Vân Anh 07/07/2004 Nữ   8.9 Giỏi Tốt Giỏi
3 8A Đào Thị Thu Huyền 29/04/2005 Nữ   8.9 Giỏi Tốt Giỏi
4 9B Đỗ Thị Anh Thư 27/10/2004 Nữ   8.9 Giỏi Tốt Giỏi
5 6B Nguyễn Thị Hiền Anh 08/03/2007 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
6 6C Đào Thị Ánh 06/05/2007 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
7 9B Đào Thị Hồng Băng 13/12/2003 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
8 8B Đào Thị Hiền 13/08/2005 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
9 8B Trương Thị Trang Nhung 17/05/2005 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
10 8B Đào Thị Tuyết 08/02/2005 Nữ   8.8 Giỏi Tốt Giỏi
11 8B Đào Thị Bích Loan 02/01/2005 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
12 8B Lê Phương Mai 23/08/2005 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
13 6B Nguyễn Thị Nga 04/07/2007 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
14 7B Đào Thúy Ngà 02/03/2006 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
15 9B Nguyễn Thị Minh Ngọc 26/05/2004 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
16 8B Lê Bích Thủy 21/10/2005 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
17 9B Nguyễn Thị Trà 02/01/2004 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
18 7B Đào Thị Yến 09/05/2006 Nữ   8.7 Giỏi Tốt Giỏi
19 9B Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/02/2004 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
20 8B Nguyễn Thị Kiều Diễm 13/05/2005 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
21 8B Nguyễn Thị Hái 05/04/2005 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
22 9B Đào Bá Hĩu 18/05/2004 Nam   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
23 8A Đào Thị Bích Hợp 28/10/2005 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
24 7B Quách Thiên Phú 16/10/2006 Nam   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
25 6B Đỗ Thị Phượng 25/03/2007 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
26 6B Đào Thị Quỳnh Trang 04/02/2007 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
27 6B Nguyễn Mỹ Trang 31/08/2007 Nữ   8.6 Giỏi Tốt Giỏi
28 7A Nguyễn Mai Anh 24/01/2006 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
29 6A Nguyễn Thị Quỳnh Anh 03/04/2007 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
30 8B Phạm Phương Anh 19/02/2005 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
31 7B Nguyễn Thu Hà 12/07/2006 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
32 7A Nguyễn Thị Thu Huyền 31/05/2006 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
33 9B Nguyễn Thị Thúy Ngân 15/02/2004 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
34 6A Nguyễn Như Quỳnh 08/08/2007 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
35 6C Nguyễn Thu Trang 28/08/2007 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
36 6B Nguyễn Mỹ Trâm 31/08/2007 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
37 9B Đào Bá Vinh 09/02/2004 Nam   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
38 7C Phạm Thị Ngọc Mai 26/04/2006 Nữ   8.5 Giỏi Tốt Giỏi
39 8A Phạm Thị Thu Hà 07/06/2005 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
40 7B Đào Quang Hải 18/02/2005 Nam   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
41 8B Đỗ Thị Hạnh 17/12/2005 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
42 9B Hoàng Văn Hướng 04/06/2004 Nam   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
43 7B Đào Quang Lập 16/01/2006 Nam   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
44 9B Nguyễn Gia Linh 21/12/2004 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
45 8A Đào Thị Mai 27/09/2005 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
46 9B Đào Thị Ngân 26/12/2004 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
47 6B Nguyễn Thị Phương Uyên 02/02/2007 Nữ   8.4 Giỏi Tốt Giỏi
48 7B Hoàng Thị Ánh 08/03/2006 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
49 7A Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/07/2006 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
50 7A Nguyễn Xuân Bích 07/01/2006 Nam   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
51 9B Đào Quang Biên 16/06/2004 Nam   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
52 9A Nguyễn Thị Bích Châm 04/02/2004 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
53 8A Đào Thị Trà Giang 06/11/2005 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
54 6A Nguyễn Thị Ngọc Lan 19/08/2007 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
55 6B Đào Thị Yến Nhi 12/05/2007 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
56 9B Nguyễn Như Quỳnh 22/12/2004 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
57 8C Nguyễn Phương Thảo 10/05/2005 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
58 9B Đào Thị Trang 03/12/2004 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
59 7A Nguyễn Thị Tố Uyên 15/10/2006 Nữ   8.3 Giỏi Tốt Giỏi
60 6B Đào Bá Đạt 20/07/2007 Nam   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
61 6C Hoàng Thị Thu Hiền 14/09/2007 Nữ   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
62 6B Lê Trọng Hiếu 13/07/2007 Nam   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
63 6C Nguyễn Thị Quỳnh Hương 15/12/2007 Nữ   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
64 7B Nguyễn Huy Khánh 01/09/2006 Nam   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
65 6C Đào Quang Lập 04/12/2007 Nam   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
66 6A Nguyễn Như Quỳnh 13/04/2007 Nữ   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
67 8B Nguyễn Thị Thu 13/05/2005 Nữ   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
68 6A Nguyễn Thị Anh Thư 02/12/2007 Nữ   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
69 6B Quách Thiên Trường 24/09/2007 Nam   8.2 Giỏi Tốt Giỏi
70 6B Lê Quốc Anh 01/08/2007 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
71 7B Đào Thị Anh Chà 29/12/2006 Nữ   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
72 7A Nguyễn Văn Hiếu 20/04/2006 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
73 8C Nguyễn Minh Hùng 20/03/2005 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
74 8C Nguyễn Minh Thành 03/12/2005 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
75 7A Nguyễn Thị Mai Trang 01/09/2006 Nữ   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
76 7B Nguyễn Tiến Tuấn 24/12/2006 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
77 8B Đào Quang Tưởng 22/08/2005 Nam   8.1 Giỏi Tốt Giỏi
78 6B Đào Quang Dương 20/10/2007 Nam   8.0 Giỏi Tốt Giỏi
79 8A Nguyễn Diễm Quỳnh 01/08/2005 Nữ   8.0 Giỏi Tốt Giỏi
80 8C Đào Bá Trọng 29/11/2005 Nam   8.0 Giỏi Tốt Giỏi
File đính kèm

Nguồn tin: THCS Liên Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây