đề hk 2 văn 7

Thứ ba - 26/02/2019 20:20
đề hk 2 văn 7
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cao Viên
Phần I. ( 4 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
( Ngữ văn 7 tập 2, trang 25)
Câu 1 ( 0,25 đ) Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2: ( 0,25 đ) Tác giả của đoạn văn trên là ………………………………
Câu 3: ( 0,25 đ) Trong các câu sau, câu nào là câu rút gọn?
A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
B. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
C. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
D. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.
E. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Câu 4: ( 0,25 đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn
Câu 5 ( 0,5 đ): Nêu nội dung của đoạn văn bản trên.
Câu 6 ( 0,5 đ): Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được ở câu 4?
Câu 7 ( 0,5 đ): Việc tác giả sử dụng câu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 8 ( 0,5 đ):Các câu rút gọn trên được rút gọn thành phần nào? Em hãy khôi phục lại một câu trong đoạn văn trên có cấu tạo hoàn chỉnh.
Câu 9 ( 1,0 đ): Qua văn bản có đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay.
Phần II. (6 điểm)
Nhân dân ta thường nói:” Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn
 
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2014 - 2015
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Phần I: (4.0 điểm)
Cho đoạn văn:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a. Đoạn văn được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? (1đ)
b. Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Trong đoạn trích sau đây những câu nào là câu đặc biệt: (0,5đ)
Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xóc.
d. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), trong đó có dùng cụm C-V để mở rộng câu. (Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu và cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ)
Phần II: (6.0 điểm)
Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 7
Câu 1: (2.0 điểm)
Câu đặc biệt là:
 
 • Và lắc. (1 điểm)
 • Và xóc. (1 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a. (1,5 điểm)
 
 • Đoạn văn được trích trong tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (0,25 điểm)
 • Tác giả Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
 • Ý nghĩa “Tinh thần yêu nước của nhân ta”: Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước. (1 điểm)
b. (0,5 điểm)
 
 • Trạng ngữ: Từ xưa đến nay, (0,25 điểm)
 • Trạng ngữ chỉ thời gian. (0,25 điểm)
Câu 3: (6.0 điểm)
* Yêu cầu chung:
 
 • Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
 • Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.
* Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
 
 • Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
 • Dẫn câu tục ngữ.
 • Khẳng định: là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
2. Thân bài: (5 điểm)
* Giải thích: (0,5 điểm)
 
 • Nghĩa đen: Khi ăn quả phải biết ơn người trồng cây,
 • Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lí đó. (4,5 điểm)
 
 • Học sinh trình bày được những dẫn chứng phù hợp, sắp xếp hợp lý thể hiện truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. (Học sinh cơ bản phải biết kết hợp dẫn chứng và lý lẽ) (2,5 điểm)
 • Các thế hệ sau không chỉ hưởng thụ mà còn phải biết gìn giữ, vun đắp, phát triển những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. (2 điểm)
3. Kết bài: (0,5 điểm)
 
 • Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
 • Liên hệ bản thân.

 

Tác giả bài viết: nguyễn phương

Nguồn tin: tự làm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây